Informatie

 

Huurtoeslag

 

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Meer informatie vindt u op www.mijntoeslagen.nl of bel de Belastingdienst via 0800-0543. De Belastingdienst stort de huurtoeslag op uw bankrekening rond de 20ste van elke maand. Deze toeslag is bestemd voor huurbetaling van de maand daarna. U betaalt aan de Woonstichting het […]

 

 

Huurverlaging aanvragen

 

Heeft u de afgelopen periode te maken gehad met een

enorme achteruitgang in uw inkomen? Dan kunt u eventueel

een verzoek indienen bij uw Woningcorporatie voor

huurverlaging.

Zie voor meer informatie de link naar de Woonbond:

 
 
 
 
Inbraakpreventie

 

Hoe voorkom je inbraak? 5 slimme tips! Tip1 Draai de deur op slot als je weggaat! Trek je de voordeur alleen maar dicht, dan kan deze met een creditcard of hard stukje plastic zo open gemaakt worden. Tip 2 Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt! Leg geen dure spullen in het zicht. Zorg […]

 

lees meer

 

 

Slim energieverbruik

 

Alleen door slim met energie om te gaan kunt u veel energie en geld besparen. Met de onderstaande tips kunt u eenvoudig tientallen of honderden euro’s per jaar besparen. Het zijn tips die u niets kosten, hooguit wat extra tijd of een extra handeling, maar geen geld! Het is daarbij altijd wel een persoonlijke afweging […]

 

lees meer

 

Waarom betalen mijn buren minder huur?

 

Het komt soms voor dat buren een ander huurbedrag betalen voor hetzelfde huis. Wij begrijpen dat dit vragen oproept en leggen daarom graag uit waar deze verschillen door veroorzaakt worden.

Lang ergens wonen
De voornaamste reden waardoor huurverschillen ontstaan is eigenlijk hoe lang iemand ergens woont. De huurprijs heeft immers een relatie met de waarde van de woning. En doordat woningwaardes de afgelopen 40 jaar behoorlijk gestegen zijn, heeft dat ook effect op de huurprijzen. Daarbij zijn twee “mechanismes” van belang: de huurharmonisatie en het woningwaarderingsstelsel.

Het woningwaarderingsstelsel (WWS)
Voor sociale huurwoningen wordt de maximale huurprijs berekend via het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS is een puntenstelsel: verschillende woningeigenschappen, bijvoorbeeld aantal en grootte van kamers, grootte van de tuin, energielabel, de WOZ-waarde, een 2e toilet etc., worden gewaardeerd met punten. Zo komt de kwaliteit van de woning tot uitdrukking in de puntentelling. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de huur. Op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Woonbond vindt u meer informatie. 

Huurharmonisatie
Pas als woningen vrij komen kunnen wij de huurprijs aanpassen aan wat de woning op dat moment volgens het WWS waard is. Dit heet huurharmonisatie.
Huurharmonisatie kan niet toegepast worden bij zittende huurders, ook niet als hun huurwoning in waarde is gestegen. De huur van zittende huurders mag alleen jaarlijks verhoogd worden met een wettelijk vastgesteld percentage. Huurharmonisatie mag wél toegepast worden als een huurcontract eindigt en er een nieuwe huurder komt. In de meeste gevallen gaat de huur dan omhoog, zodat deze beter past bij de waarde van de woning op basis van het WWS. Zo kan het dus gebeuren dat buren die al heel lang in een woning wonen een ander, vaak lager, huurbedrag betalen dan nieuwe bewoners.

Passend toewijzen
Sinds januari 2016 schrijft de wet voor dat woningcorporaties woningen passend moeten toewijzen. Passend betekent dat een woning moet passen bij het inkomen en het huishouden van een huurder. Anders gezegd: woningcorporaties moeten zorgen dat bewoners met een laag inkomen niet terecht komen in een te dure woning. Daardoor kan het voorkomen dat bij toewijzing van een huurwoning aan mensen met een laag inkomen de huurprijs moet worden verlaagd. Meer informatie over passend toewijzen vindt u op de websites van de Rijksoverheid, van de Aedes en van de Woonbond. 

Extra’s
Ook extra’s in of aan een woning kunnen tot huurverschillen leiden. Bewoners kiezen hier vaak zelf voor, bijvoorbeeld een 2e toilet op de badkamer of het aanbrengen van isolerende beglazing. Dat soort extra’s heeft meestal een huurverhoging tot gevolg. Ook hierdoor kunnen verschillen in huurhoogtes ontstaan voor eenzelfde type woning.