Energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 een energietoeslag krijgen van € 1.300,-. Dit geld is bedoeld om (een deel van) de energiekosten te betalen.

In 2023 is er opnieuw een energietoeslag van € 1.300,- per huishouden. Dit bedrag komt bovenop de € 1.300,- die huishoudens in 2022 ontvingen. De energietoeslag voor 2022 kunt u niet meer aanvragen (uiterste aanvraagdatum was 31 december 2022). Alleen lopende aanvragen worden nog behandeld, geen nieuwe aanvragen meer. 

De gemeente betaalt de energietoeslag voor 2023 voorlopig nog niet. U kunt ook nog geen aanvraag indienen voor de energietoeslag van 2023.