Nieuws

 

Nieuwe Bestuursleden gezocht

Wij zoeken nieuwe bestuursleden. Iets voor jou? Altijd al je energie willen inzetten als bestuurder van een huurdersorganisatie? Wij zoeken verschillende bestuursleden. Het bestuur van ‘t Klokhuis bestaat momenteel uit 5 personen, te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden. Wij zoeken, vanwege verschillende projecten, extra bestuursleden. Het gehele bestuur zet zich […]

lees meer

 

31 maart 2021 De huur tijdelijk omlaag als je inkomen plotseling keldert, dat kan door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting. Verhuurders kunnen huren tijdelijk verlagen of bevriezen, maar de huurder moet daar zelf om vragen. De nieuwe wet die dit mogelijk maakt (externe link) is op 23 maart 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Met […]

lees meer

 

 

Eerste Kamer stemt in met extra huurverhogingen 2022

29 maart 2021 De Eerste Kamer stemde 23 maart in met een wetswijziging waarmee er vanaf 1 juli 2022 een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. De inkomensgrenzen gaan omhoog, maar de stappen in huurverhoging gaan dat ook. Tevens kunnen huurders met een lage huurprijs een hogere huurverhoging krijgen. Voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) […]

lees meer

 

 

Lagere energierekening voor 57 huurwoningen in Zetten
Gemeente, woonstichting en huurdersorganisatie slaan handen ineen voor zonnepanelen De daken van 57 huurwoningen van Woonstichting Valburg in Zetten krijgen de komende weken zonnepanelen. De energierekening van de huurders gaat daardoor omlaag, én het is beter voor het milieu. Op 7 november ontving dhr. Coenen, bewoner van de Bellefleur in Zetten, symbolisch, het eerste zonnepaneel […]

lees meer

 

Huurverhoging 2022

In 2021 heeft niemand een huurverhoging gehad. Dit jaar ontkomen we er helaas niet aan om de huren te verhogen. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in onderhoud, renovatie en verduurzaming van woningen, in nieuwbouw en in leefbaarheid. Wij passen voor de meeste woningen een huurverhoging van 2,3% toe. Dat is minder dan de wettelijk toegestane huurverhoging van 3,3%. De volgende huurverhogingspercentages worden per 1 juli 2022 door ons toegepast:

  • Algemeen: Per 1 juli 2022 stijgen de huren van onze sociale huurwoningen, woonwagens en standplaatsen met 2,3%. In de brief die u krijgt staat het voor u geldende percentage (2,3% of lager). 
  • Woningen met een zeer lage huur: Huurders met een kale huurprijs lager dan € 300,- krijgen geen huurverhoging van 2,3% maar een huurverhoging van € 25,- per maand.
  • Huurders met hoge inkomens: Huurders met een te hoog inkomen voor de sociale huurwoning waarin ze wonen krijgen 2,3% of 3,3% huurverhoging. Deze inkomensafhankelijke huurverhoging is samengevat in het onderstaande overzicht. De 3,3% is gekoppeld aan de door de minister toegestane huurverhoging voor woningen in de vrije sector.

 

De huur wordt niet hoger dan de maximaal toegestane huurprijsgrens zoals die wordt vastgesteld via het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS is een puntenstelsel waarin verschillende woningeigenschappen worden gewaardeerd met punten. Het aantal punten van de woning bepaalt de maximale huurprijs die gevraagd mag worden.

  • Gehandicapte bewoners en chronisch zieken: Deze groep bewoners is wettelijk uitgesloten van inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij krijgen een huurverhoging van 2,3%. Zie ook de informatie verderop deze pagina. 
  • Vrije sector woningen: Voor de vrije sector woningen geldt een huurverhoging van 2,3%.
  • NOM-woningen: Voor woningen waarbij naast de kale huur ook EPV wordt betaald geldt dat de EPV per 1 juli 2022 wordt verhoogd met 2,7% (inflatiepercentage conform ministeriële regeling).

Welke huurverhoging krijg ik?
Vóór 1 mei 2022 ontvangt elke huurder van ons een persoonlijk brief over de van toepassing zijnde jaarlijkse huurverhoging: het schriftelijke huurverhogingsvoorstel. In deze brief staat ook de huursamenstelling die nodig is voor het aanvragen van huurtoeslag. Bewaar de brief dus goed, hij wordt maar één keer aan u verstrekt! Bij de brief met het huurverhogingsvoorstel ontvangt u ook de Huurwijzer. Daarin staat veel achtergrondinformatie over de huurverhoging en ook hoe u bezwaar kunt maken als u dat wilt.

In de schuldsanering?
Wie in de schuldsanering zit of in de WSNP hoeft dit jaar geen huurverhoging te betalen. Maar let op: u moet dit wel zelf vóór 30 juni 2022 aan ons doorgeven en bij ons aantonen! Doet u dit niet, dan wordt de huurverhoging automatisch toegepast.

Inkomensafhankelijke huurverhoging maar gehandicapt of chronisch ziek?
Dan kan uw huurverhoging verlaagd worden naar 2,3%. Maar let op: u moet dit wel zelf aan ons doorgeven en bij ons aantonen! Doet u dit niet, dan wordt de huurverhoging automatisch toegepast.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Heeft u het schriftelijke huurverhogingsvoorstel van ons ontvangen, maar bent u het niet eens met de verhoging? Dan kunt u bezwaar maken tot 30 juni 2022. Bezwaar maken moet altijd schriftelijk en het bezwaarschrift moet uiterlijk 30 juni 2022 bij ons binnen zijn. Stuur uw bezwaarschrift naar info@wstvalburg.nl. In de Huurwijzer, die u vindt bij de brief met het huurverhogingsvoorstel, staat vanaf bladzijde 16 uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken. Ook op de websites www.woonbond.nl en www.huurcommissie.nl vindt u hierover informatie.

Huurcommissie
Heeft u op 30 juni nog géén bezwaarschrift bij ons ingediend, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet? Dan sturen wij u aangetekend de aanzegging voor de huurverhoging. U heeft dan nog de mogelijkheid om zelf vóór 1 november 2022 de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging.

Niet vergeten: betaal per 1 juli 2022 het juiste bedrag
Als u ons gemachtigd heeft om de huur automatisch te incasseren dan hoeft u niets te doen. Het juiste huurbedrag wordt dan per 1 juli 2022 automatisch geïncasseerd. In alle andere gevallen moet u zelf actie ondernemen om per 1 juli 2022 om het juiste bedrag te betalen:

  • Als u uw bank gemachtigd heeft om de huur automatisch over te schrijven naar Woonstichting Valburg: geef uw bank tijdig door wat het nieuwe huurbedrag is, voorkom dat u betalingsachterstand oploopt.
  • Als u zelf via internetbankieren een maandelijkse overschrijving hebt ingesteld: pas zelf tijdig de hoogte van het bedrag aan, voorkom dat u betalingsachterstand oploopt.
 

 

Het sociaal plan is goedgekeurd en ondertekend door WST Valburg en Huurdersvereniging 't Klokhuis.